Photography | Fotografia

Four seasons | Cztery pory roku | 2011

Deserted mental hospital / Opuszczony szpital psychiatryczny | 2012

The Swallow / Jaskółka | 2011

La Danse Macabre | 2010

Two dimensions | Dwa wymiary | 2009